Soudní síň je spojila: Herci jsou jako jedna rodina

Tráví spolu čas nejen před kamerami, ale chodí i na společné akce.

Soudní síň plná zajímavých a přitom všedních případů z každodenního života. Před soudy má většina lidí respekt, protože znamenají většinou nějakou změnu, nějaký závazek, konec nebo nový začátek. Případů, které soudci řeší, je nespočetně. Nové epizody Soudní síně čerpají své příběhy opět z aktuálních soudních procesů, v nichž se objevují případy, které nezahrnují pouze rozvody či svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, případně přerozdělení majetku manželů po rozvodu, ale i takové kauzy, které se zabývají převýchovou mladistvých ve výchovnýcg centrech, dědění dluhů po nebohém partnerovi, námitky proti závětí, dědění majetku v zahraničí, přehodnocování střídavé péče o dítě a mnohé další. Záměrem Soudní síně je přiblížit lidem jejich práva i povinnosti.

​Herci, kteří se v Soudní síni objevují, jsou sehraný tým. Setkávají se spolu nejen před kamerami či na chodbách televize JOJ, ale jsou natolik soudržní, že spolu chodí i na akce. Občas působí jako jedna šťastná rodina, ačkoli na obrazovkách to tak vypadat nemusí, protože soudce má být nestranný a nezávislý a obhájci musí hájit zájmy svých mandantů, takže častokrát působí, že stojí proti sobě. Naštěstí, život není o tom, co je na kameře, ale začíná právě tehdy, když se kamera vypne.