Srážlivost

Dr. Dokonalý - postrach lekárov. Nové neuveriteľné príbehy, nová kolegyňa, nové auto J. Daniela Ludskeho v nemocnici vyhľadá mladá žena, ktorá chce dať prešetriť spackanú kozmetickú operáciu. Ludsky sa ju snaží od žalovania chirurga odhovoriť, no keď sa dozvie, že ide o mladého lekára z oddelenia doktorky Kovalyk, prípad zoberie. Myslí si, že sa tak bude môcť so svojou nedotklivou kolegyňou trošku pohrať. Netuší však, že prípad sa vďaka podarenej pacientke môže skomplikovať a obrátiť proti nemu. Dr. Daniel Ludsky so svojou komplikovanou povahou, sarkazmom a netradičnými vyšetrovacími metódami prichádza ako Dr. Dokonalý. Jeho netradičné vyšetrovacie metódy narážajú na administratívne obmedzenia súkromnej nemocnice a hlavne na novú zástupkyňu riaditeľa nemocnice Vandu Kovalyk. Súdny lekár MUDr. Daniel Ludsky je odborník na diagnózy a prípady zanedbania lekárskej starostlivosti. Nenávidí neprofesionálny prístup niektorých svojich kolegov, preto je v lekárskej obci považovaný za postrach. Vo svojej dobrej viere v pravdu a v právo pacienta na slušné zaobchádzanie je presvedčený, že prostredie súkromnej nemocnice je ideálnym miestom pre jeho prax. Všetko zmení príchod novej kolegyne Vandy Kovalyk, ktorá okrem toho, že je špičkovou chirurgičkou, musí ako zástupkyňa riaditeľa strážiť ekonomické výsledky nemocnice. Medzi ňou a doktorom Danielom Ludskym vzniká zvláštny vzťah. Nenávisť niekedy delí od lásky iba tenká hranica. Dramatický seriál TV JOJ vyrobený v spolupráci so spoločnosťou D.N.A. Production s.r.o. prináša úplne nové medicínske príbehy o lekárskych pochybeniach a kurióznych diagnózach, často inšpirované skutočnými udalosťami. Slovenský dramatický seriál (2012). Hrajú: T. Maštalír, E. Sakálová, V. Kobielsky, J. Kolesárová, D. Szabó, D. Biermannová, K. Mečko, F. Výrostko, R. Poláčik, S. Kiss a ďalší. Réžia: Peter Bebjak

1. série - Ďalšie epizódy